جاروبرقي صنعتي سه موتوره آب و خاك پارس ايران

جاروبرقي صنعتي سه موتوره آب و خاك پارس ايران

جاروبرقي صنعتي سه موتوره آب و خاك پارس ايران با كلگي فلزي با قيمت مناسب جهت مكش آب و خاك

در صورتي كه به قيمت جاروبرقي صنعتي سه موتوره آب و خاك پارس ايران نياز داريد با شماره ۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸ تماس حاصل فرمائيد.

به وسيله اين دستگاه جاروبرقي صنعتي سطلي مي توان انواع مايعات و مواد جامدي كه از خرطومي عبود كند را مكش  جمع آوري نمود.

اين دستگاه مجهز به سه موتور ۱۴۰۰ وات آب و خاك تك فاز است.

به وسيله اين دستگاه مي توان همزمان آب و خاك را مكش نمود.

اين دستگاه داراي يك مخزن ۶۰ ليتري است.

در اين دستگاه امكان دمش هوا نيز وجود دارد.

از اين دستگاه جاروبرقي صنعتي مي توان در محيط هاي مختلف استفاده نمود.

كليدواژه مربوط به جاروبرقي صنعتي سه موتوره آب و خاك پارس ايران

 جاروبرقي صنعتي آب و خاك سه موتوره – جارو برقي صنعتي سه موتوره آب و خاك – جارو برقي سه موتوره صنعتي آب و خاك صنعتي – جاروبرقي سه موتوه صنعتي آب و خاك صنعتي –
 جاروبرقي آب و خاك صنعتي سه موتوره – جاروبرقي آب و خاك سه موتوره صنعتي – جارو برقي آب و خاك صنعتي سه موتوره – جارو برقي آب و خاك سه موتوره صنعتي –
 جاروبرقي سطلي سه موتوره آب و خاك – جاروبرقي آب و خاك سه موتوره سطلي – جاروبرقي سطلي صنعتي آب و خاك – جارو آب و خاك صنعتي سه موتوره –
 قيمت جارو برقي سطلي آب و خاك سه موتوره – قيمت جاروبرقي صنعتي آب و خاك سه موتوره – فروش جاروبرقي آب و خاك صنعتي سطلي – بهترين جارو برقي صنعتي سه موتوره آب و خاك –
 بهترين جاروبرقي سه موتوره آب و خاك صنعتي – توليد جاروبرقي سه موتوره صنعتي آب و خاك – توليد كننده جاروبرقي صنعتي آب و خاك سه موتوره – جاروبرقي پارس ايران صنعتي سه موتوره –
 جاروبرقي پارس ايران سه موتوره صنعتي – جاروبرقي صنعتي تر و خشك پارس ايران – چاروبرقي صنعتي آب و خاك PARSIRAN – جاروبرقي صنعتي سه موتوره آب و خاك PARSIRAN –

WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM | 09122937578 | @IRANCLEANINGCENTER

[hv,fvrd wkujd si l,j,vi Hf , oh; hvs hdvhk

parsiran industrial vacuum cleaner

نوشته شده توسط محمد رضايي | ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۹:۴۳ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |