جارو دستي صنعتي

جارو دستي صنعتي

جارو دستي صنعتي يك ابزار نظافتي جمع آوري كننده زباله هاي خشك مي باشد.

جارو دستي به انگليسي walk behind Sweeper مي شود.

در صورتي كه به قيمت جارو دستي صنعتي نياز داريد با شماره ۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸ تماس حاصل فرمائيد.

دستگاه جاروي محوطه دستي صنعتي كار جمع آوري زباله هاي خشك را در سريعترين زمان ممكن با كيفيت بسيار بالا انجام مي دهد.

نكته بسيار مهم در اين دستگاه بدون نياز به باتري ، موتور بنزين يا ديزل و يا برق كار مي كند.

اين دستگاه ها كاملاً صورت دستي و مكانيكي كار مي كنند.

ساختار اين دستگاه متشكل از بخش هاي مختلف به شرح زير مي باشد.

 • شاسي دستگاه
 • چرخ ها
 • مخزن زباله
 • يك عدد برس رولي ( استوانه اي ) 
 • دو عدد برس ديسكي 
 • دسته مخصوص هدايت دستگاه
 • چرخ دنده ها و تسمه هاي اتقال قدرت از چرح ها به برس
 • فيلتر و دسته تكان دهنده فيلتر

نحوه عملكرد دستگاه جارو دستي صنعتي

 • اوپراتور دستگاه را به سمت جلو هدايت مي كند.
 • در اثر چرخش چرخ ها تسمه هايي كه از يك طرف به چرخ و از طرف ديگر به برس ها متصل است كار گرداندن برس ها را انجام مي دهد.
 • دو عدد برس ديسكي كار هدايت زباله ها از گوشه و كنار به وسط و مركز دستگاه را انجام مي دهد.
 • در مركز دستگاه يك عدد برس استوانه اي به صورت عرضي كار شده است.
 • برس اتوانه اي زباله ها را به داخل مخزن جلوي خود هدايت مي كند.
 • پس از پر شدن مخزن كار تخليه مي بايست انجام شود و در نهايت به وسيله فيلتر شيكر كار نظافت فيلتر صورت گيرد.

زباله هايي كه وسيله اين دستگاه مي توان جمع آوري كرد به شرح زير مي باشد.

انواع زباله هاي خشك را مي توان به راحتي به وسيله اين دستگاه جمع كرد.

 • گرد و خاك و غبار
 • برگ 
 • پاكت
 • قوطي 
 • ته سيگار

نكته زبالهاي ريسماني مانند نخ و طناب نبايد توسط اين دستگاه جمع آوري شود.

كليدواژه هاي مربوط به جارو دستي صنعتي

 جاروب – جاروب دستي – جاروب دستي صنعتي – جاروب دستي نپتون –
 جاروب نپتون دستي – چاروب نپتون صنعتي – جاروب دستي مكانيكي – جاروب محوطه نپتون –
 جاروب محوطه دستي – سوئييپر دستي صنعتي – سوئيپر دستي نپتون – سوئيپر نپتون دستي –
 جارو – جارو دستي – جارو دستي نپتون – جارو نپتون دستي –
 جارو نپتون صنعتي – جارو دستي مكانيكي – جارو محوطه نپتون – جارو محوطه دستي –
 سوييپر دستي صنعتي – سوييپر دستي نپتون – سوييپر نپتون دستي – جاروي دستي –
 جاروي دستي صنعتي – جاروي دستي نپتون – جاروي نپتون دستي – جاروي نپتون صنعتي –
 جاروي دستي مكانيكي – جاروي محوطه نپتون – جاروي محوطه دستي – جارو شهرداري –
 جاروي شهرداري – جاروب شهرداري – جارو شهري – جارو دستي شهري –

WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM | 09122937578 | @IRANCLEANINGCENTER

[hv, nsjd wkujd


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد رضايي | ۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۸:۱۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

جارو دستي صنعتي

جارو دستي صنعتي

جارو دستي صنعتي يك ابزار نظافتي جمع آوري كننده زباله هاي خشك مي باشد.

جارو دستي به انگليسي walk behind Sweeper مي شود.

در صورتي كه به قيمت جارو دستي صنعتي نياز داريد با شماره ۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸ تماس حاصل فرمائيد.

دستگاه جاروي محوطه دستي صنعتي كار جمع آوري زباله هاي خشك را در سريعترين زمان ممكن با كيفيت بسيار بالا انجام مي دهد.

نكته بسيار مهم در اين دستگاه بدون نياز به باتري ، موتور بنزين يا ديزل و يا برق كار مي كند.

اين دستگاه ها كاملاً صورت دستي و مكانيكي كار مي كنند.

ساختار اين دستگاه متشكل از بخش هاي مختلف به شرح زير مي باشد.

 • شاسي دستگاه
 • چرخ ها
 • مخزن زباله
 • يك عدد برس رولي ( استوانه اي ) 
 • دو عدد برس ديسكي 
 • دسته مخصوص هدايت دستگاه
 • چرخ دنده ها و تسمه هاي اتقال قدرت از چرح ها به برس
 • فيلتر و دسته تكان دهنده فيلتر

نحوه عملكرد دستگاه جارو دستي صنعتي

 • اوپراتور دستگاه را به سمت جلو هدايت مي كند.
 • در اثر چرخش چرخ ها تسمه هايي كه از يك طرف به چرخ و از طرف ديگر به برس ها متصل است كار گرداندن برس ها را انجام مي دهد.
 • دو عدد برس ديسكي كار هدايت زباله ها از گوشه و كنار به وسط و مركز دستگاه را انجام مي دهد.
 • در مركز دستگاه يك عدد برس استوانه اي به صورت عرضي كار شده است.
 • برس اتوانه اي زباله ها را به داخل مخزن جلوي خود هدايت مي كند.
 • پس از پر شدن مخزن كار تخليه مي بايست انجام شود و در نهايت به وسيله فيلتر شيكر كار نظافت فيلتر صورت گيرد.

زباله هايي كه وسيله اين دستگاه مي توان جمع آوري كرد به شرح زير مي باشد.

انواع زباله هاي خشك را مي توان به راحتي به وسيله اين دستگاه جمع كرد.

 • گرد و خاك و غبار
 • برگ 
 • پاكت
 • قوطي 
 • ته سيگار

نكته زبالهاي ريسماني مانند نخ و طناب نبايد توسط اين دستگاه جمع آوري شود.

كليدواژه هاي مربوط به جارو دستي صنعتي

 جاروب – جاروب دستي – جاروب دستي صنعتي – جاروب دستي نپتون –
 جاروب نپتون دستي – چاروب نپتون صنعتي – جاروب دستي مكانيكي – جاروب محوطه نپتون –
 جاروب محوطه دستي – سوئييپر دستي صنعتي – سوئيپر دستي نپتون – سوئيپر نپتون دستي –
 جارو – جارو دستي – جارو دستي نپتون – جارو نپتون دستي –
 جارو نپتون صنعتي – جارو دستي مكانيكي – جارو محوطه نپتون – جارو محوطه دستي –
 سوييپر دستي صنعتي – سوييپر دستي نپتون – سوييپر نپتون دستي – جاروي دستي –
 جاروي دستي صنعتي – جاروي دستي نپتون – جاروي نپتون دستي – جاروي نپتون صنعتي –
 جاروي دستي مكانيكي – جاروي محوطه نپتون – جاروي محوطه دستي – جارو شهرداري –
 جاروي شهرداري – جاروب شهرداري – جارو شهري – جارو دستي شهري –

WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM | 09122937578 | @IRANCLEANINGCENTER

[hv, nsjd wkujd


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد رضايي | ۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۸:۱۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

جارو دستي صنعتي

جارو دستي صنعتي

جارو دستي صنعتي يك ابزار نظافتي جمع آوري كننده زباله هاي خشك مي باشد.

جارو دستي به انگليسي walk behind Sweeper مي شود.

در صورتي كه به قيمت جارو دستي صنعتي نياز داريد با شماره ۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸ تماس حاصل فرمائيد.

دستگاه جاروي محوطه دستي صنعتي كار جمع آوري زباله هاي خشك را در سريعترين زمان ممكن با كيفيت بسيار بالا انجام مي دهد.

نكته بسيار مهم در اين دستگاه بدون نياز به باتري ، موتور بنزين يا ديزل و يا برق كار مي كند.

اين دستگاه ها كاملاً صورت دستي و مكانيكي كار مي كنند.

ساختار اين دستگاه متشكل از بخش هاي مختلف به شرح زير مي باشد.

 • شاسي دستگاه
 • چرخ ها
 • مخزن زباله
 • يك عدد برس رولي ( استوانه اي ) 
 • دو عدد برس ديسكي 
 • دسته مخصوص هدايت دستگاه
 • چرخ دنده ها و تسمه هاي اتقال قدرت از چرح ها به برس
 • فيلتر و دسته تكان دهنده فيلتر

نحوه عملكرد دستگاه جارو دستي صنعتي

 • اوپراتور دستگاه را به سمت جلو هدايت مي كند.
 • در اثر چرخش چرخ ها تسمه هايي كه از يك طرف به چرخ و از طرف ديگر به برس ها متصل است كار گرداندن برس ها را انجام مي دهد.
 • دو عدد برس ديسكي كار هدايت زباله ها از گوشه و كنار به وسط و مركز دستگاه را انجام مي دهد.
 • در مركز دستگاه يك عدد برس استوانه اي به صورت عرضي كار شده است.
 • برس اتوانه اي زباله ها را به داخل مخزن جلوي خود هدايت مي كند.
 • پس از پر شدن مخزن كار تخليه مي بايست انجام شود و در نهايت به وسيله فيلتر شيكر كار نظافت فيلتر صورت گيرد.

زباله هايي كه وسيله اين دستگاه مي توان جمع آوري كرد به شرح زير مي باشد.

انواع زباله هاي خشك را مي توان به راحتي به وسيله اين دستگاه جمع كرد.

 • گرد و خاك و غبار
 • برگ 
 • پاكت
 • قوطي 
 • ته سيگار

نكته زبالهاي ريسماني مانند نخ و طناب نبايد توسط اين دستگاه جمع آوري شود.

كليدواژه هاي مربوط به جارو دستي صنعتي

 جاروب – جاروب دستي – جاروب دستي صنعتي – جاروب دستي نپتون –
 جاروب نپتون دستي – چاروب نپتون صنعتي – جاروب دستي مكانيكي – جاروب محوطه نپتون –
 جاروب محوطه دستي – سوئييپر دستي صنعتي – سوئيپر دستي نپتون – سوئيپر نپتون دستي –
 جارو – جارو دستي – جارو دستي نپتون – جارو نپتون دستي –
 جارو نپتون صنعتي – جارو دستي مكانيكي – جارو محوطه نپتون – جارو محوطه دستي –
 سوييپر دستي صنعتي – سوييپر دستي نپتون – سوييپر نپتون دستي – جاروي دستي –
 جاروي دستي صنعتي – جاروي دستي نپتون – جاروي نپتون دستي – جاروي نپتون صنعتي –
 جاروي دستي مكانيكي – جاروي محوطه نپتون – جاروي محوطه دستي – جارو شهرداري –
 جاروي شهرداري – جاروب شهرداري – جارو شهري – جارو دستي شهري –

WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM | 09122937578 | @IRANCLEANINGCENTER

[hv, nsjd wkujd


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد رضايي | ۱ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۶:۴۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

دستگاه كف شوي

دستگاه كف شوي

دستگاه كف شوي در انواع مختلف توليد مي شود و كار شستشو كف زمين را براي استفاده كننده راحت مي كند.

دستگاه كف شوي به انگليسي FLOOR CLEANER مي شود.

جهت دريافت اطلاعات فني و قيمت دستگاه كف شوي صنعتي با شماره ۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸ تماس حاصل فرمائيد.

كار دستگاه هاي كف شوي به روز نگهداشتن پاكيزگي مي باشد.

استفاده از دستگاه هاي اسكرابر يا همان زمين شوي ها سبب مي شود آلودگي ها و طول عمر آنها زياد نشود.

در نتيجه استفاده از دستگاه هاي كف شوي سبب مي شود كف ساختمانهاي مختلف هميشه تميز باشد.

مكانيزم كاري دستگاه هاي كف شوي به شرح زير مي باشد.

 1. اسپري آب و مواد شوينده روي سطح زمين ( از مواد شوينده مخصوص كف مي بايست استفاده نمود. )
 2. سابيده شدن و فرچه زدن كف به وسيله برس دستگاه زمين شور
 3. جمع آوري آب كثيف و خشك كردن به وسيله پارويي مكش

مهمترين ويژگي استفاده از دستگاه كفشوي براي نظافت كف جمع آوري آلودگي مي باشد.

در روش سنتي ( استفاده از تي ) آلودگي جابه جا مي شود و از سطح جمع آوري نمي شود.

جمع نشدن آلودگي از سطح زمين سبب مي شود به مرور آلودگي و كثيفي انباشته شود.

انباشته شدن آلودگي و لكه ها در سطح زمين باعث مي شود كار از بين بردن لكه هاي انباشته شده سخت شود.

در اثر استفاده فراوان از تي به مرور سطح كف كدر مي شود و شفافيت كف از بين مي رود.

بهترين روش استفاده تركيبي از تي و اسكرابر جهت شستشوي كف مي باشد.

كليدواژه هاي مربوط به دستگاه كف شوي

 دستگاه كف شور – دستگاه اسكرابر – دستگاه كف شو – دستگاه زمين شو –
 دستگاه زمين شور – دستگاه زمين شوي – دستگاه كفشويي – دستگاه كفشوي –
 دستگاه كفشور – دستگاه كفشو – دستگاه زمينشو – دستگاه زمينشوي –
 دستگاه زمينشور – دستگاه شستشوي كف – دستگاه نظافت كف – دستگاه كفساب –

NSJ’HI ;T A,D

WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM | 09122937578 | @IRANCLEANINGCENTER


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد رضايي | ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۸:۵۵:۰۱ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

شركت نظافت

شركت نظافت

شركت نظافت خدماتي به عنوان يك انتخاب مناسب براي اجراي انواع كارهاي نظافتي مي باشد.

در صورتي كه به شركت نظافت خدماتي نياز داريد با شماره ۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸ تماس حاصل فرمائيد.

شركت نظافتي خدماتي به انگليسي Cleaning services company مي شود.

اجراي كارهاي نظافتي نياز به موارد متعددي دارد كه شركت خدماتي معتبر داراي اين موارد هستند.

شركت خدماتي نظافتي بسياري از كارهاي نظافتي تخصصي را با بالاترين كيفيت مي تواند انجام دهد.

از جمله مهمترين خدماتي كه يك شركت نظافت خدمات مي تواند انجام دهد به شرح زير مي باشد.

 • شستشو و نظافت كف سطوح مختلف دز ساختمان ها و سازه هاي مختلف
 • شستشو نماي ساختمان هاي مرتفع
 • اجراي كار كف سابي و سنگ سابي
 • تميز كردن ديوار ها و شيشه ها 
 • نظافت و شستشو راه پله ، پاركينگ و حياط
 • شستشوي موكت با دستگاه، شستشوي مبل در محل
 • نظافت ساختمان نوساز
 • نظافت و شستشو پله برقي ها
 • شستشو و نظافت سوله ها و انبار ها
 • نظافت به وسيله دستگاه هاي جاروبرقي صنعتي
 • نظافت خيابان ها و معابر
 • نظافت مجتمع هاي تجاري و مراكز خريد
 • تأمين نيروي انساني
 • نظافت سازمان ها و ادارات و محل كار

و بسياري ديگر از انواع خدمات نظافتي

كليدواژه هاي مربوط به شركت نظافت

 پيمانكار نظافت – شركت نظافتي – پيمانكار نظافتي – پيمانكاري نظافت –
 پيمانكاري نظافتي – شركت خدماتي نظافتي – شركت خدمات نظافتي – شركت پيمانكار نظافتي –
 شركت پيمانكار نظافت – بهترين شركت نظافتي – بهترين شركت خدماتي – بهترين پيمانكار نظافت –
 بهترين پيمانكار نظافتي – پيمانكار شستشو – پيمانكار شستشوي – شركت نظافتي در تهران –
 شركت نظافتي معتبر در تهران – شركت نظافتي غرب تهران – شركت نظافتي شرق تهران – شركت نظافتي مركز تهران –
 شركت نظافتي شمال تهران – شركت نظافتي شرق تهران – شماره تماس شركت نظافتي در تهران – سايت شركت نظافتي تهران –
 ليست شركت نظافتي معتبر – ليست شركت هاي نظافتي معتبر در تهران – ليست معتبرترين شركت هاي نظافتي – ليست معتيرتري شركت خدمات هاي تهران –

AV;J KZHTJ

WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM | 09122937578 | @IRANCLEANINGCENTER


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد رضايي | ۲۸ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۴:۵۴:۲۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

شماره تلفن شركت خدماتي نظافتي

شماره تلفن شركت خدماتي نظافتي

شماره تلفن شركت خدماتي نظافتي در تهران را در سايت مركز نظافتي ايران دريافت كنيد.

شماره تلفن شركت خدماتي نظافتي ۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸ مي باشد.

مجموعه هاي مختلف در صورتي كه مي خواهند كار نظافت و شستشو به صوتي حرفه اي انجام شود.

مي بايست كار را به يك شركت خدماتي نظافتي بسپارند.

سايت مركز نظافتي ايران به عنوان مرجع تخصصي نظافت در ايران مي باشد.

يك شركت خدماتي نظافتي حرفه اي در زمينه ها و به روش هاي مختلف نظافت مي تواند كار هاي مربوط به شستشوي و نظافت را انجام دهد.

در سايت مركز نظافتي ايران ( ICC ) مي توانيد اطلاعات تماسي شركت هاي خدماتي نظافتي را بدست بياوريد.

پيدا كردن يك شركت خدماتي نظافتي معتبر و حرفه اي براي مجموعه ها بسيار مهم ميباشد.

شركت هاي خدماتي نيز مي توانند آكهي هاي خود را در سايت مركز نظافتي ايران ثبت نمايند.

اين سايت امكاناتي را فراهم كرده تا شركت هاي خدماتي نظافتي و مجموعه هايي كه نياز به خدمات دارند به راحتي بتوانند يكديگر را پيدا كنند.

كليدواژه هاي مربوط به شماره تلفن شركت خدماتي نظافتي

 تلفن شركت خدماتي نظافتي – شماره تلفن شركت خدمات نظافتي – شماره تلفن شركت خدماتي نظافت – شماره تلفن شركت خدمات نظافت –
 شماره تماس شركت خدماتي نظافتي – شماره تماس شركت خدمات نظافتي – شماره تماس شركت خدماتي نظافت – شماره تماس شركت خدمات نظافت –
 ليست شركت خدماتي نظافتي – ليست شركت خدماتي نظافت – ليست شركت خدمات نظافتي – ليست شركت خدمات نظافت –
 ارتباط با شركت خماتي نظافتي – ارتباط با شركت خدمات نظافتي – ارتباط با شركت خدمات نظافت – ارتباط با شركت خدماتي نظافت –
 سايت شركت خدماتي نظافتي – سايت شركت خدمات نظافتي – سايت شركت خدماتي نظافت – سايت شركت خدمات نظافت –
 بهترين شركت خدماتي نظافتي – بهترين شركت خدمات نظافتي – بهترين شركت خدمات نظافت – بهترين شركت خدماتي نظافت –

alhvi jgtk av;j onlhjd kzhtjd

CLEANING SERVICES COMPANY

WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM | 09122937578 | @IRANCLEANINGCENTER


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد رضايي | ۲۷ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۳:۳۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

كارواش اجاره اي

كارواش اجاره اي

كارواش اجاره اي كارواش اجاره اي سيار نصب شده روي وانت جهت اجراي خدمات نظافتي در تمام نقاط استان تهران
در صورتي كه به كارواش اجاره اي سيار جهت امور نظافتي نياز داريد با شماره ۰۹۱۲۲۹۳۵۷۸ تماس حاصل فرمائيد.

كار خدمات شستشو در بسياري از موارد صرفاً به وسيله دستگاه شستشوي فشار قوي انجام مي شود.

نوع دستگاه كارواش صنعتي بسيار مهم مي باشد.

دستگاه هاي كارواش صنعتي در مدل هاي مختلف توليد ميشوند.

كارآمد ترين دستگاه واترجتت مدل ديزل يا همان سيار ميباشد.

در كارواش صنعتي سيار ديزلي منبع تغذيه دستگاه يك موتور ديزل مي باشد و ديگر نياز به برق كابل نمي باشد.

عدم نياز به كابل برق قدرت مانور دستگاه را بسيار بالا مي برد.

همچنين به دليل نبود برق ايمن تر نيز مي باشد.

يك نكته ديگر متصل كردن آب به دستگاه مي باشد.

در مدلهايي كه نياز به اتصال به آب شهري مي باشد قدرت مانوربسيار كاهش مي يابد.

در مدل هاي سيار به دليل اين كه مخزن آب به دستگاه متصل مي باشد دقرت مانور بسيار بالا مي رود.

دستگاه كارواش صنعتي ديزل سيار يك ابزار فوق العاده كاربردي در نظافت صنعتي مي باشد.

از دستگاه كارواش سيار نصب شده روي وانت براي نظافت و شستشوي بسياري از محيط ها و مكان ها استفاده نمود.

از جمله مهم ترين آنها مي توان به مواد زير اشاره نمود.

 • شستشوي المان هاي شهري
 • شستشوي سطل زباله هاي شهري
 • شستشوي نماي ساختمان ها
 • شستشوي ديوار و نما
 • شستشوي ماشين آلات و تأسيسات
 • شستشوي اواع اتومبيل

كليدواژه هاي مربوط به كارواش اجاره اي

 كارواش صنعتي اجاره اي –  كارواش سيار اجاره اي – كارواش ديزل اجاره اي – كارواش ديزلي اجاره اي –
 واترجت صنعتي اجاره اي – واترجت سيار اجاره اي – واترجت ديزل اجاره اي – واترجت ديزلي اجاره اي –
 اجاره واترجت صنعتي – اجاره واتترجت سيار- اجاره واترجت ديزل – اجاره كارواش صنعتي –

WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM | 09122937578 | @IRANCLEANINGCENTER

;hv,ha h[hvi hd 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد رضايي | ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۴:۵۶:۱۷ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

شستشوي نماي ساختمان با واترجت

شستشوي نماي ساختمان با واترجت

شستشوي نماي ساختمان با واترجت صنعتي سيار ۲۵۰ بار ديزل نصب شده روي وانت توسط تيم مجرب

در صورتي كه به خدمات شستشوي نماي ساختمان با واترجت صنعتي نياز داريد با شماره ۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸ تماس حاصل فرمائيد.

به وسيله دستگاه واترجت صنعتي سيار مي توان جرم و آلودگي را از روي سطوح مختلف مانند نماي ساختمان پاك نمود.

در موارد زير نياز به شستشوي نماي ساختمان به وسيله دستگاه واترجت مي باشد.

 • نماي ساختمان ها مخصوصاً در شهر هاي بزرگ به دليل مجاورت با آلودگي هوا 
 • نماي ساختمان هاي نوساز نيز به دليل اجراي امور ساخت و ساز 
 • نماي ساختمان هايي كه به علت آتش سوزي سياه شده است.
 • نماي ساختمان هايي كه به دليل طول عمر زياد

 

كليدواژه هاي مربوط به شستشوي نماي ساختمان با واترجت

 شستشو نماي ساختمان با واترجت – شستشو نما ساختمان با واترجت – شستشوي نما ساختمان با واترجت – خدمات شستشوي نما ساختمان با واترجت –
 خدمات شستشو نما ساختمان با واترجت – خدمات شستشوي نما ساختمان با واترجت – شستن نما ساختمان با واترجت – شستن نماي ساختمان با واترجت –
 شست و شو نماي ساختمان با واترجت – شست و شوي نماي ساختمان با واترجت – شست و شو نما ساختمان با واترجت – شست و شوي نما ساختمان با واترجت –
شستشو نماي ساختمان با واتر جت – شستشو نما ساختمان با واتر جت – شستشوي نما ساختمان با واتر جت – خدمات شستشوي نما ساختمان با واتر جت –
 خدمات شستشو نما ساختمان با واتر جت – خدمات شستشوي نما ساختمان با واتر جت – شستن نما ساختمان با واتر جت – شستن نماي ساختمان با واتر جت –
 شست و شو نماي ساختمان با واتر جت – شست و شوي نماي ساختمان با واتر جت – شست و شو نما ساختمان با واتر جت – شست و شوي نما ساختمان با واتر جت –
 خدمات شستن نماي ساختمان ها با واترجت – هزينه شستشوي نماي ساختمان با كارواش – شستشو نما ساختمان با كارواش صنعتي – شستشو نماي ساختمان با كارواش سيار –
 شستن نماي ساختمان با كارواش ديزلي – خدمات شستشو نماي ساختمان با كارواش ديزل – خدمات شستشوي نما با واترجت – خدمات شستشوي نما با كارواش –

asja,d klhd shojlhk fh ,hjv[j

WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM | 09122937578 | @IRANCLEANINGCENTER


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد رضايي | ۲۶ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۱:۴۵:۴۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

كارواش اتوماتيك دروازه اي EASY WASH

كارواش اتوماتيك دروازه اي EASY WASH

دستگاه كارواش اتوماتيك دروازه اي EASY WASH ساخت كمپاني WASHTEC آلمان

در صورتي كه به قيمت كارواش اتوماتيك دروازه اي EASY WASH نياز داريد با شماره ۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸ تماس حاصب فرمائيد.

ساختار اين دستگاه كارواش اتومات به صورت دروازه اي مي باشد.

دستگاه كارواش اتوماتيك دروازه اي بدين گونه است كه اتومبيل ثابت در زير دستگاه قرار ميگيرد و دستگاه حركت مي كند.

يك انتخاب مناسب براي شستشوي اتومبيل هاي سواري بي شك اين مدل دستگاه كارواش اتوماتيك مي باشد.

به وسيله اين دستگاه مي توان در هر ساعت ۱۲ دستگاه اتومبيل را با كيفيت مناسب شستشوي داد.

ارتفاع اين دستگاه كارواش اتوماتيك از ۲۸۱۰ ميلي متر الي ۳۸۱۰ ميلي متر مي باشد.

عرض كل دستگاه ۳۵۰۰ ميلي متر است.

عمق اين دستگاه ۱۷۵۰ ميلي متر مي باشد.

ارتفاع با شستشو گر در سه حالت ۲۳۰۰ ، ۲۶۰۰ و ۲۹۰۰ مي باشد.

بيشترين عرض خودرو كه مي تواند شستشو دهد ۲۴۸۰ ميلي متر است.

خط ورودي اين دستگاه كارواش اتوماتيك ۲۰۵۰ ميلي متر مي باشد.

مساحت مورد نياز براي نصب اين دستگاه كارواش در يك فضا بع ابعاد زير مي باشد.

عرض ۴٫۵ متر

طول ۹ متر

ارتفاع ۴٫۵ متر

امكان نصب آپشن شستشو با فوم در اين دستگاه وجود دارد.

امكان نصب سيستم آب فشار قوي پيش شستشوي اتومبيل در اين دستگاه وجود دارد.

جهت شستشوي چرخ هاي اتومبيل مي توان از ابزار مخصوص اين دستگاه را نصب كرد.

امكان نصب انواع برس بر روي دستگاه وجود دارد.

سيستم خشك كن اين دستگاه به صورت دمنده مي باشد.

امكان نصب آپشن زير شويي اتومبيل در اين دستگاه وجود دارد.

امكان پاشش انواع واكس جهت براق كردن اتومبيل توسط اين دستگاه وجود دارد.

كليد وازه هاي  مربوط به دستگاه كارواش اتوماتيك دروازه اي EASY WASH

 دستگاه كارواش اتومات دروازه اي – كارواش اتوماتيك دروازه اي – دستگاه كارواش اتوماتيك دروازه اي – فروش دستگاه كارواش اتوماتيك درواه اي –
 قيمت دستگاه كارواش اتوماتيك دروازه اي – بهترين كارواش اتوماتيك دروازه اي – كارواش دروازه اي – دستگاه كارواش دروازه اي –
 كارواش دروازه اي اتوماتيك – كارواش دروازه اي كارواش اتومات – كارواش اتوماتيك آلماني – كارواش اتومات آلماني –
 كارواش دروازه اي ساخت كمپاني WASHTEC – كارواش اتوماتيك كمپاني WASHTEC آلمان – كارواش اتومات EASY WASH – كارواش اتوماتيك EASYWASH –
 كارواش دروازه اي EASYWASH – كارواش دروازه اي EASY WASH – كارواش تمام اتوماتيك – كارواش تمام اتومات –
 قيمت كارواش اتومات دروازه اي – قيمت كارواش اتوماتيك دروازه اي – قيمت كارواش دروازه اي اتومات – قيمت كارواش دروازه اي اتوماتيك –

;HV,HA HJ,LHJD; NV,HCI HD EASY WASH

WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM | 09122937578 | @IRANCLEANINGCENTER


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد رضايي | ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۰۹:۴۰:۱۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

موكت شويي در محل

موكت شويي در محل

موكت شويي در محل به وسيله دستگاه موكت شوي  و مواد شوينده موكت

در صورتي كه نياز به خدمات موكت شويي در محل داريد با شماره ۰۹۱۲۲۹۳۷۵۷۸ تماس حاصل فرمائيد.

به دليل ساختار و بافت موكت ، ميزان آلودگي كه جذب مي نمايد زياد است.

كار شستشوي موكت مي بايست طي يك برنامه زمان بندي شده انجام شود.

كار خدمات موكت شويي در محل مي بايست طوري انجام شود كه آسيبي به بافت موكت وارد نشود.

دو پارامتر سرعت و كيفيت نظافت در امر شستن موكت در محل با اهميت است.

يكي از مهمترين دستگاه هايي كه به عنوان عامل پيشگيرنده مي توان براي جلوگيري از آلودگي موكت استفاده نمود جاروبرقي صنعتي مي باشد.

به وسيله يك دستگاه جاروبرقي صنعتي مي توان روزنه گرد و خاك بافت موكت را جمع آوري كرد.

با اين كار ميزان آلودگي كنترل مي شود.

انواع آلودگي بر سطح موكت وجود داردكه از طرق مختلف ممكن است موكت را كثيف نمايد.

انواع آلودگي ها به شرح زير مي باشد.

 1. خاك كفش 
 2. لكه قهوه ، چاي و انواع نوشيدني ها
 3. چسب 
 4. رنگ

كليدواژه هاي مربوط به موكت شويي در محل

 خدمات موكت شويي –خدمات موكت شوري – موكت شويي – موكت شوري –
 موكت شويي در تهران – موكت شويي با دستگاه – موكت شوري در تهران – موكت شوري با دستگاه –
 خدمات موكت شويي با دستگاه – خدمات موكت شوري با دستگاه – عمليات موكت شويي – موكتشويي –
 موكتشويي با دستگاه – موكتشويي در محل – موكتشويي حرفه اي – موكتشوري حرفه اي –
 موكت شويي حرفه اي – موكت شوري حرفه اي – موكت شويي تخصصي – موكتشويي تخصصي –
 هزينه موكت شويي – قيمت موكت شويي – شستشن موكت در محل – شستشوي موكت در محل –
 خدمات شستشوي موكت – خدمات شستشو موكت – خدمات شستشوي موكت حرفه اي – شستشوي و خشك كردن سطح موكت –
 شستن و خشك كردن موكت – نظافت موكت با دستگاه – خدمات نظافت موكت در محل – خدمات نظافت موكت با دستگاه موكتشوي –

WWW.IRANCLEANINGCENTER.COM | 09122937578 | @IRANCLEANINGCENTER

l,;j a,dd


ادامه مطلب
نوشته شده توسط محمد رضايي | ۲۳ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۳۰:۴۰ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |